دیانا

دیانادیانا

دیانا

دیانادیانا

دیانا

بایگانی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت)» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰
پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت)
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 20 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 3
پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت)

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت)

شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج

این پرسشنامه دارای 20 سوال بوده و هدف آن تشخیص این است که افراد تحت تاثیر کدام یک از انواع قدرت رهبر قرار می گیرند. نحوه پاسخگویی این پرسشنامه بدین صورت است که که هر سوال دو گزینه دارد و پاسخگو موظف به انتخاب یکی از آنان است. سپس پاسخ های ارائه شده را با جدول زیر تطابق داده و در پایین جدول در محل های قرار داده شده جاگذاری می کنیم. هر گزینه 1 امتیاز می گیرد و برای هر نوع قدرت مجموع امتیازات داده شده به آن نوشته خواهد شد.

روایی و پایایی

در پایان نامه کارشناسی سلیمی (1392) جهت روایی صوری پرسشنامه و صحت و سقم سئوالات، پرسشنامه در بین تعدادی از اساتید مدیریت توزیع و تایید شد و پس از اطمینان از نتایج بدست آمده، پرسشنامه در نمونه آماری توزیع شد.

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (0) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (1+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت) برابر 58/0 بدست آمد.

منبع: سلیمی، اسعد، (1392)، بررسی رابطه نوع اعمال قدرت و رضایت شغلی در کارمندان ادارات دولتی شهرستان نوشهر، پایان نامه کارشناسی ، دانشگاه پیام نور.


  • فروشگاه فایل پستک